MFC De Bogen

Als gevolg van de maatregelen van de overheid betreffende het Corona virus is ook MFC De Bogen gesloten (voorlopig t/m eind april 2021). Voor vragen  hierover kunt u terecht bij de coördinator. Over de activiteiten van onze vaste gebruikers Loofles, OBS De Bogen, SKH en Prokino kunt u bij hen zelf terecht.

Iedereen in de wijk Drielanden weet het zeker. Dit is de gezelligste wijk van Nederland! Temidden van winkels en eetgelegenheden is Multifunctioneel Centrum De Bogen het kloppend hart met basisonderwijs, kinderopvang, een peuterspeelzaal, veel (welzijns- en sport-) activiteiten en fantastische wijkevenementen.

Het MFC aan het Triasplein 11 is goed bereikbaar met de ‘benenwagen’, het openbaar vervoeren de auto. Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Nog geen kennis gemaakt of eens binnen geweest? 

Loop dan gewoon eens keer binnen als u toch in de buurt bent. Spreek één van de beheerders aan en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden. Ongetwijfeld is er ook iets bij dat u aanspreekt. Mist u iets in de wijk of wilt u graag iets kwijt?  Zet het in een mail en stuur dit aan:  info@mfcdebogen.nl . Wij willen graag weten of we nog iets kunnen verbeteren.

Inloopochtend vragen over Autisme.

Op 11 mei 2021 is Mw. Henny Stam, van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), weer aanwezig in MFC De Bogen, Triasplein 11, 3845 GC Harderwijk. Van 10.00 uur tot 11.30 uur  kunt u dan binnenlopen voor informatie, advies en folders. Ook kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief en voor een te starten lotgenotengroep voor partners van iemand met autisme.  Koffie/thee gratis.

Volgende inloopochtend is op 8 juni 2021

Info: nvanoordwestveluwe@gmail.com. Tel.: 06-45588598. 

We houden ons aan de corona voorschriften. Mondkapje bij binnenlopen.

Inloop Andere Stijl Seniorenweb.

Omdat zowel de doelgroep als de vrijwilligers tot de corona risicogroep behoren is een inloop op de dinsdagmorgen (De Kiekmure) en de donderdagmiddag (De Bogen) voorlopig niet wenselijk. Om toch hulp te kunnen bieden dan wel vragen te beantwoorden bij problemen met uw computer, tablet of smartphone organiseren wij “hulp op afstand” met ingang van donderdagmiddag 1 oktober 2020. Daarvoor gebruiken we het – gratis – programma Teamviewer of de in Windows 10 aanwezige app Quick Assist.
U kunt bellen met telefoonnummer 06 82389042 dan maken wij met behulp van Teamviewer dan wel Quick Assist verbinding met uw computer en kunnen wij meekijken met u op uw pc / tablet / smartphone en uw vragen beantwoorden.
U kunt deze Inloop Andere Stijl bellen:
Dinsdagmorgen 10:00 uur tot 12:00 uur Donderdagmiddag 14:00 uur tot 16:00 uur

Spreekuur Wijkagent

Vanaf dit jaar is er elke maand een spreekuur van onze wijkagent Rick van der Kraan in de Bogen ( de Triaszaal) ook zullen er hier afgevaardigden van Uwoon, Omnia en ZorgDat  aanwezig zijn. Gezamenlijk hopen ze op  zo veel mogelijk vragen van de bewoners uit de wijk Drielanden een antwoord te kunnen geven.

Wanneer

Elke derde dinsdag van de oneven maanden tussen 13:30 en  15:30 uur en elke eerste dinsdag van de even maanden tussen 19:00 en 21:00 uur.

Voor deze gelegenheid zal de deur aan de voorzijde  van het gebouw (in de boog) open zijn. Het is verplicht om een mondkapje te dragen.